Ana Sayfa Haberler Yazılar Resim Galerisi Oyunlar Videolar Rami Spor Atatürk İletisim
 
 »MENÜ
ANA MENÜ
    RAMİ'NİN TARİHİ
    RAMİ'DE İLKLER
    BİZİ TANIYIN
    SOKAK VE CADDELER
    İDARİ HİZMETLER
    TEBLİGAT BİLGİLENDİRME
    NÖBETÇİ ECZANELER
    RAMİ'DE GEZİNTİ
    ÖNCEKİ MUHTARLARIMIZ
    RAMİ'NİN ADI
    FAALİYETLERİMİZ
    RAMİ'NİN REHBERİ
    AİLE HEKİMİM KİM
    FORMLAR VE ÇİZELGELER
    HİZMETLERİMİZ
    TARİHİ YAPILARIMIZ

ZİYARETÇİ DEFTERİ
    DEFTERİ OKU
    DEFTERE YAZ

DİĞER BÖLÜMLER
    FAYDALI LİNKLER
    CANLI TV İZLE
    E-VATANDAŞ
    İSTANBUL İLÇELERİ
    FAYDALI BİLGİLER

 » İSTANBUL MUHTARLARI
    Tüm İstanbul Muhtarlarının
Telefon ve İsimleri
 » İLAN PANOSU
    İlanlara Bakın

İlan Ekleyin
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
 » İSTANBUL'DA HAVA
ISTANBUL
:: Rami Cuma Mahallesi Muhtarlığı::-HACI ALİ RIZA PAŞA CAMİİ
Tarihi Yapılar » HACI ALİ RIZA PAŞA CAMİİ

           Camimizin tarihi ile ilgili bilgiler aşağıda kısaca dercedilmişitr.

            Hamidiye Camii ve Cuma Camii isimleri ile de bilinir. Camii, Ramide Cuma Cami Sokağı ile eski adı ile Rusçuk Yârani Sokağı olan şimdiki adı ile Mahmudiye Caddesinin birleştiği yerdedir. Bu iki sokaktan başka Şeyh Abdullah Sokağı ile Bağlar Caddesi’ne açılan kapıları vardır. Mabet yığma taştan olup, çatısı ahşaptır. Âlemine kadar kesme taştan yapılmış olan minaresi kısa olup, sağdadır. Caminin cephesindeki kitabenin yazarı, Hazine-i Hümayun 3. Kâtibi şair Şevki bey, 1321 ( 1903 ) de Üsküdar – Bulgurludaki evinde vefat etmiş olup, kabri Çakal dağı mezarlığındadır.

        Hacı Ali Rıza Paşa, Sultan II. Abdülhamit’in meşhur başmabeyincisidir. Sultan II. Abdülhamit onu, şehzade iken analığı’nın Maçka’daki konağında tanımış ve tahta geçtiği zaman “ odun Eminliği “ ile hizmetine almıştır. Sonra ikinci mabeyinci ve Osman bey’in ölümünden sonra da vezir rütbesiyle başmabeyinci olmuştur. Sadık, sofu ve dinine son derece bağlı bir zat idi. 1330 tarihinde vefat etmiştir. Kabri, Eyüp Sultan’da Mihrişah Valide Sultan Türbesi karşısındaki mezarlığın sağ tarafında ve harap mektep önündedir.

        Taşındaki kitabesi şudur;

      Vüzarây-ı Saltanat-ı Seniyyeden Serkarin-ı Esbak el-merhum el-hac Ali Rıza Paşa’nın r’uhi çün el fatiha. Sene 1330 fi 30 cemazıyeahir ( 15 Haziran 1912 ) Sene 1321 fi 2 Haziran.

         Ayak taşı yok olmuştur.

        Mabedin önünde, üzerinde “ Ve sekâhüm  “ ile başlayan âyet yazılı bir şadırvan vardır ki 1311 ( 1893 ) tarihlidir. Haziresi yoktur. Yan tarafında mektebi bulunmaktadır. Caminin Bağlar Caddesi’ne açılan avlu kapısının yanında bir kuyu vardır. Bileziğindeki tarih yazısı silinmiştir. Yalnız “ Hanımın “ kelimesi okunmaktadır.

      Mihrâb çıkıntısı üzerinde yedi satır halinde hazırlamış 14 mısralı şu aşağıdaki manzûme bulunmaktadır.

  CÂMİNİN ÖN CEPHESİNDEKİ KİTÂBENİN                            KİTÂBENİN MÂNÂSI 

               TÜRKÇE OKUNUŞU

                                                                  

Mukdedâ- Ehl-i Sünnet, hâmi-î Şer-i mübin                      Ehl-i sünnet’in önderi,şer’-i mübinin hâmisi

Şem’-i mihrâb-ı hilâfet, hâdim-i Beyt-i Huda                      Hilafet mihrâbının lâmbası, Allah’ın evinin hizmetçisi

 Yâni Hâkân-i Bülend âsâr Han Abdülhamid                          Yâni ulu Hâkân, Abdülhamid Han; ki kendisi

Hıdmet eyler şer-i pâk’-i Ahmed’e subh u mesâ                    Gece gündüz nezih Muhammedi şeriata hizmet eder.

Mâbeyinci-i sâni-i Mir Ali’nin maksadı                               İkinci Mâbeyinci mir Ali’nin gâyesi,

Padişâh-ı âleme aldırmadır hayır dua                                 Cihan Padişâhı’na hayır duâ aldırmakdır.

İşte ez cümle biri bu mâ’bed-i pâkize kim                           İşte ez cümle biri bu güzel mâbeddir ki,

Berk urur revzenlerinden nûr-i feyz-i kibriyâ                    Allah teâlanın nur ve feyzi, pencerelerinden ışık saçar;

 Guşe guşe bülbülânkudse tâatgah olur                            Ve mâbedin köşe-bucağı mukaddes bülbüllere namazgâh olur.

Gülşen-i tevhiddir bu mâbed-i âlem-beha                            Dünyalar değerindeki bu mâbed bir tevhid gülşenidir;

 Hak teâla eylesün  bânîsinin ömrün Fûzun                          İman ehli burada beş vakit namaz kıldıkça

Ehl-i imân eyledik.e bunda beş vaktin edâ                           Hak teâlâ bânisinin ömrüne ömür katsın.

 Söyledi Şevki cemââtden biri târihini                               Ey Şevki ! Cemââtten biri Câminin inşâ tarihini şöyle dedi ;

Yümn elde etdi Ali Beg mekteb ü mescid binâ                      Yümn ede etdi Ali Beg mekteb ü mescid bin’a

 Sene  1304 ( 1889 )                                       Ali Bey mektep ve mescid yaptı, Mübârek ola )

 

Gürol BİRKARDEŞLER

Cuma Mahallesi Muhtarı

                                                                                                                                                                                                                                                        12.10.2005


  Okunma : 7586