Ana Sayfa Haberler Yazılar Resim Galerisi Oyunlar Videolar Rami Spor Atatürk İletisim
 
 »MENÜ
ANA MENÜ
    RAMİ'NİN TARİHİ
    RAMİ'DE İLKLER
    BİZİ TANIYIN
    SOKAK VE CADDELER
    İDARİ HİZMETLER
    TEBLİGAT BİLGİLENDİRME
    NÖBETÇİ ECZANELER
    RAMİ'DE GEZİNTİ
    ÖNCEKİ MUHTARLARIMIZ
    RAMİ'NİN ADI
    FAALİYETLERİMİZ
    RAMİ'NİN REHBERİ
    AİLE HEKİMİM KİM
    FORMLAR VE ÇİZELGELER
    HİZMETLERİMİZ
    TARİHİ YAPILARIMIZ

ZİYARETÇİ DEFTERİ
    DEFTERİ OKU
    DEFTERE YAZ

DİĞER BÖLÜMLER
    FAYDALI LİNKLER
    CANLI TV İZLE
    E-VATANDAŞ
    İSTANBUL İLÇELERİ
    FAYDALI BİLGİLER

 » İSTANBUL MUHTARLARI
    Tüm İstanbul Muhtarlarının
Telefon ve İsimleri
 » İLAN PANOSU
    İlanlara Bakın

İlan Ekleyin
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
 » İSTANBUL'DA HAVA
ISTANBUL
:: Rami Cuma Mahallesi Muhtarlığı::-10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ
 » Osman KAYMAK ( Eyüp Kaymakamı ) » 10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ

10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ

 

          10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Teşkilatının hazırladığı “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”nin kabul ve ilan edildiği gün olması nedeniyle her yıl, 10 Aralık ile başlayan hafta Birleşmiş Milletlere üye ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de İnsan Hakları Haftası olarak kutlanmaktadır.

          Genel olarak İnsan hakları insanın ana rahmine düştüğü andan itibaren kazanmaya başladığı, müdahale edilemez ve vaz geçilemez temel haklardır. Bu haklar; Din, Felsefi İnanç, Irk ve Cinsiyet ayrımı yapılmadan bütün insanların yararlanması ön görülen haklardır.                  

          İnsan hakları, bütün insanların hak ve saygınlık açısından eşit, özgür ve karşılıklılık esasına dayanan, devletler tarafından da uyulması gerektiği fikrinden hareket edilen bir anlayışına dayanır.              İnsan Hakları kavramının temelleri çok eskilere dayanmasına karşılık milletlerarası alanında benimsenmesi çok yenidir.     

 

İnsan Hakları Beyannamesi 30 maddeden oluşmaktadır.

                                              

Ancak Bu beyanname insana değer veren, özgürlük, eşitlik tanıyan duyuru olup, gelişen ve değişen ortak kanaatler doğrultusunda uluslar ve uluslar arası sözleşmelerle kapsamı genişlemiş ve genişlemeye devam etmektedir.

 

Bunların belli başlılarını  şöyle sıralayabiliriz..  

 

Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi    

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi       

İşkenceye Karşı Sözleşme     

Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Sözleşmesi    

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi          

Çocuk Hakları Sözleşmesi                                                                                                                       Avrupa Birliği’nin İnsan Hakları bağlamındaki sözleşmeler.

Ülkemiz temel insan hakkı sözleşmelerinin hemen hemen hepsine taraftır.

 

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi

           

1. Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar. Akıl ve vicdan sahibidirler; birbirlerine karşı kardeşçe 

    davranmalıdırlar.

2. Herkes ırk, renk, cins, din, siyasal ya da başka herhangi bir ayrılık gözetmeksizin, bildiride  

    yazılı bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir.  

3. Yaşamak, özgürlük ve can güvenliği herkesin hakkıdır.  

4. Hiç kimseye işkence, zulüm, onur kırıcı ceza ya da işlem uygulanamaz.

5. Yasalar önünde herkes eşittir.       

6. Hiç kimse yasalara aykırı olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz, sürülemez.         

7. Herkes davasının bağımsız bir mahkemede görülmesi hakkına sahiptir. 

8. Herkesin özel hayatı, ailesi, konutu ve haberleşmesi yasayla korunmalıdır.       

9. Evlilik çağına gelen her erkek ve kadın, hiçbir ırk, renk, din şartına bağlı olmaksızın

    evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir; aile, toplumun temel öğesidir. Toplum ve devlet

    tarafından korunma hakkına sahiptir.

10. Herkes mal ve mülk edinme hakkına sahiptir.    

11. Herkesin düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü vardır.12. Herkesin çalışma, işini özgürce

      seçme ve işsizlikten kurtulma hakkı vardır.        

13. Herkesin eğitim hakkı vardır, ilk eğitim parasızdır.       

14. Kölelik ve kulluk yasaktır.          

15. Herkes nerede olursa olsun yasalar çerçevesinde korunur.        

16. Bütün insanlar Anayasaya uygun olarak yargı organına başvurma hakkına sahiptir.   

17. Bir suç işlemekten sanık olan herkese, savunması için gerekli bütün haklar

      sağlanmaktadır.   

18. Herkes dilediği devletin ülkesinde gezebilir, dilediği an terk edebilir veya ülkesine geri

      dönebilir.

19. Herkes işkence karşısında yabancı bir ülkeye kaçabilir. Kaçtığı ülkede kendisine Sığınmış

      İnsan” muamelesi yapılmalıdır.   

20. Her insan bir vatandaşlığa sahiptir.        

21. Her insanın düşünce, inanç ve din özgürlüğü vardır.     

22. Hiç kimse düşünce ve sözlerinden dolayı sorumlu tutulamaz.  

23. Herkes toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Hiç kimse bir derneğe girmek için

      zorlanamaz.

24. Herkes doğrudan doğruya veya özgürce seçtiği temsilcilerle ülke yönetimine katılır.

25. Kişinin sosyal güvenliğe kavuşturulması, uluslar arası işbirliği ya da devletin kaynaklarına

      uygun olarak gerçekleştirilir.       

26. Herkes dinleme, eğlenme, çalıştıktan sonra ücretli tatil yapma hakkına sahiptir.         

27. Herkes güzel sanatların her dalında çalışmak ve bu çalışmalara katılmak hakkına sahiptir.

28. Bütün insanlar bu bildiride yazılı hak ve özgürlüklerin uygulanmasını sağlayacak bir

      sosyal düzeni hak etmiştir.          

29. Herkes bu bildirideki maddelere uyulmasının gerekli olduğunu kabul eder.    

30. Bu bildirinin hiç bir maddesinin, devlet, toplum ya da kişiler tarafından yok edilmesi için 

      çalışma yapılamaz.                                                                                                                                

      Her yıl 10 Aralık gününü de içine alan hafta “İnsan Hakları Haftası” ülkemizde de çeşitli etkinliklerle ve özellikle hafta süresince kişi hakları, insanca yaşamanın önemi anlatılır. İnsan sevgisinin gerekleri anlatılarak kutlanmaktadır.

İlçemizde İlçe İnsan Hakları Kurulu, İlçe Kaymakamı Osman KAYMAK Başkanlığında, Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı Zafer GÜVEN, İl Genel Meclis Üyesi Remzi AYDIN, Adalet ve Kalkınma Partisi Eyüp İlçe Başkanı Seçtin TURAN, Cumhuriyet Halk Partisi Eyüp İlçe Temsilcisi Mustafa GÜNDÜZ, Milliyetçi Hareket Partisi Eyüp İlçe Başkanı Kamil YILDIZ, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekim Yardımcısı Ahenk UZUNOĞLU, İstanbul Barosu Eyüp Şubesi Avukatı Av. Fatih ÇAKIR, Eyüp Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Av. Osman TEZCAN, Eyüp Muhtarlar Derneği Başkanı Gürol BİRKARDEŞLER, Alibeyköy Şoförler Odası Başkanı Ali Rıza YAVUZ, Türk Hava Kurumu Eyüp Şubesi Başkanı Yavuz ÖNAL, Alternatif Çözüm Hab. Gaz. Serkan ÖZKAYA, Haydar Akçelik Kız Mes. Lis. Okul Aile Birliği Üyesi ve Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Temsilcisi Av. Mustafa ÖZKURT’tan oluşmaktadır.

       İnsan Haklarının korunmasını sağlamak, ihlâl iddiaları hakkında gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve bunların sonuçlarını yetkili mercilere bildirmek, insan hakları ile ilgili olarak toplumu bilgilendirmek, uygulayıcıları ve kamu görevlilerini eğitmek ve insan haklarına ilişkin ihbar, dilek, talep ve şikâyeti olan kişilerin başvuruları, dilekçe, elektronik posta ve insan hakları başvuru kutuları vasıtasıyla alınarak, İlçe İnsan Hakları Kurulu’nca karara bağlanm

 

 

         

 

                                                                                                                    Osman KAYMAK

                                                                                            Eyüp Kaymakamı

 


  Okunma : 6360